ga naar   Obase
Daltononderwijs

Daltononderwijs is gebaseerd op vijf pijlers:

  • Vrijheid en verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie
  • Effectiviteit en doelmatigheid

Deze kernwaarden  vinden we dermate  belangrijk dat die in nagenoeg alle activiteiten die op school plaatsvinden een plek krijgen. Het zijn waarden die ons tot mens maken en die we van jongs af aan moeten toepassen.  Het zorgt ook voor maatwerking in het onderwijs.  Elk kind moet dan ook dat onderwijs krijgen wat voor hem of haar nodig is.

We werken met het principe “een hele dag Dalton” . Kenmerken hiervan zijn instructierooster, taakbrieven, tutorwerk, effectieve inloopactiviteiten,  kleine kringinstructies, workshops, groepsdoorbrekende  activiteiten, portfolio’s, kindgesprekken.

Lees meer hierover in onze schoolgids en het Daltonboek

Onze contactgegevens