ga naar   Obase
Onze missie en visie

Onze missie
Binnen de Veste is een openbare school die vanuit de Dalton-principes vorm geeft aan het onderwijs waarin zelfstandigheid, samenwerken, eigen verantwoordelijkheid, reflectie en borging centraal staan. Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.

Dat onderwijs vindt plaats in een leeromgeving waar kinderen zich veilig voelen en waar elk kind die persoonlijke aandacht krijgt die het nodig heeft.

Onze visie
Het onderwijs op onze school moet voldoen aan de wettelijke eisen. Dat houdt onder andere voor het onderwijs op Binnen de Veste het volgende in:

  • Het kind staat centraal.
  • We werken aan persoonlijkheidsontwikkeling, intellectuele ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling.
  • Daarnaast zal het kind geoefend moeten worden om samen met anderen te leren, werken en te leven.

Dit heeft geresulteerd in een keuze voor Dalton onderwijs, waarin verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie, effectiviteit  en borging de uitgangspunten vormen voor al het handelen in de school. De school heeft zich ook aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Daltononderwijs. Alle leerkrachten zijn in het bezit van een daltoncertificaat.

Daltononderwijs schept ruimte en geeft kinderen de ruimte om verantwoordelijkheid te dragen, om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. Die zes principes vormen het uitgangspunt van de Dalton-aanpak.

In onze visie geven we aan wat voor onderwijs we willen bieden. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

Wilt u meer lezen en weten over onze visie op onderwijs, vraag dan op school naar het schoolplan.

Onze contactgegevens