ga naar   Obase

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt mee met de organisatie en het beleid van de school. Op de agenda staan jaarlijks in ieder geval: het schoolplan, de schoolgids, het zorgplan, het formatieplan, de begroting en allerlei relevante ad hoc onderwerpen.

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De vergaderingen zijn openbaar. De notulen van de vergadering zijn opvraagbaar bij de voorzitter van de MR. Voor uitgebreidere informatie kunt u contact opnemen met één van de MR leden.

De oudergeleding bestaat uit 2 ouders van Binnen de Veste en 1 ouder van Vitruvio.

De voorzitter van de MR is Marc de Vrieze. m.de.vrieze@obase.nl

klik hier voor voor het MR reglement.
klik hier voor het huishoudelijk reglement.
U kunt ons persoonlijk benaderen met vragen of opmerkingen, onze gegevens staan in   de schoolgids vermeld.

Onze contactgegevens