ga naar   Obase
Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt mee met de organisatie en het beleid van de school. Op de agenda staan jaarlijks in ieder geval: het schoolplan, de schoolgids, het zorgplan, het formatieplan, de begroting en allerlei relevante ad hoc onderwerpen.

De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. De vergaderingen zijn openbaar. Een kort verslag van de vergadering komt op de website. Voor uitgebreidere informatie kunt u contact opnemen met één van de MR leden.

Op Binnen de Veste worden de ouders vertegenwoordigd door:
Hugo Harsveldt, vader van Dang (groep 7)
Mirte Blom, moeder van Saar, Nore en Lieve (groep 3 en 5)
Esther Haspels, moeder van Koen en Bart (vitruvio groep 6 en 3)
Miriam Adriaanse, moeder van Vincent en Isa (groep 3) (groep 2a)

Het team wordt vertegenwoordigd door:
Jan Jaap Padmos (leerkracht groep 6-7 Vitruvio)
Jannie Kunst (leerkracht groep 1-2, 7)
Marcel van den Berge, voorzitter, (leerkracht groep 7)
Marc de Vrieze (leerkracht groep 4/5)
klik hier voor voor het MR reglement.
klik hier voor het huishoudelijk reglement.
U kunt ons persoonlijk benaderen met vragen of opmerkingen, onze gegevens staan in   de schoolgids vermeld. U kunt ook mailen: [email protected]

Onze contactgegevens