ga naar   Obase

Ouderraad

De OR van de school bestaat uit gekozen ouders en bij de vergadering zijn altijd 2 leden van het schoolteam aanwezig. De OR leden zijn bezig met de meeste activiteiten die op school gebeuren zoals: Sint, Kerst, , Pasen, eindfeest, jaarlijkse ouderavond.

Een aantal van deze activiteiten kost geld. Hiervoor vragen wij aan de ouders een ouderbijdrage per leerling per jaar. Voor kinderen uit groep 8 is dit meer i.v.m. het schoolkamp. Begin van het schooljaar wordt de hoogte van dit bericht bekend gemaakt.
U kunt dit bedrag overmaken op rek. nr. 81.09.50.901 t.n.v. stichting “Onder de toren”

De voorzitter van de OR is Remco Odijk.
Namens het team zitten Caroline de Geus-Oostdijk  en Esther van Nieuwenhuijze  in de ouderraad.

Onze contactgegevens