ga naar   Obase

Ouderraad

De OR van de school bestaat uit gekozen ouders en bij de vergadering is altijd 1 lid van het schoolteam aanwezig. De OR leden zijn bezig met de meeste activiteiten die op school gebeuren zoals: Sinterklaas, Kerst, Pasen, eindfeest, jaarlijkse ouderavond.

Een aantal van deze activiteiten kost geld. Hiervoor vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage per leerling per jaar. Voor kinderen uit groep 8 is dit meer i.v.m. het schoolkamp. Begin van het schooljaar wordt de hoogte van dit bericht bekend gemaakt.
U kunt dit bedrag overmaken op rek. nr. 81.09.50.901 t.n.v. stichting “Onder de toren”

De voorzitter van de OR is Remco Odijk.
Namens het team Annet van Langeraad  in de ouderraad.

Onze contactgegevens