ga naar   Obase

De leerkrachten van Vitruvio

Binnen het Vitruvio onderwijs is er een team van vaste leerkrachten en een team van vakleerkrachten.

De vaste leerkrachten:

Manon Kooijman: leerkracht van groep 3-4-5-6
Annet van Langeraad : leerkracht van groep 3-4-5-6
Jan Jaap Padmos:  leerkracht van groep 7-8
Ton Schults:  leerkracht van groep 7-8

De vakleerkrachten:

Cathy Kotoun: leerkracht Muziek

Professionaliteit
Alle vaste leerkrachten zijn naast hun onderwijsbevoegdheid gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Op diverse onderdelen van hoogbegaafdheid zijn er aanvullende nascholingstrajecten gevolgd.

 

Een greep hieruit:
  • Deep level denken; Hoe denken hoogbegaafd leerlingen, hoe kom je vanuit een oppervlakkig denkniveau naar een dieper (hoger) niveau.
  • Top down denken: Leren vanuit het grote geheel, niet beginnen met kleine stukjes die samengevoegd worden tot een geheel (bottom up), maar tegenovergesteld.
  • Executieve functies: Ze horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een ‘dirigent’.
  • Daarnaast nascholing op het gebied van het curriculum. (Het geheel van zaakvakkenonderwijs dat aangeboden wordt binnen het hoogbegaafdheidsonderwijs.)

Onze contactgegevens