ga naar   Obase

De werkwijze van Vitruvio

Vitruvio onderwijs is het best te omschrijven als fulltime onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Op de Vitruvio school volgen leerlingen met een IQ van 130 of hoger in kleine groepen zowel het gewone basisschoolprogramma als een uitdagend aanvullend programma. Het gaat om leerlingen voor wie een aangepast programma op de reguliere basisschool, zelfs in combinatie met een plusklas, onvoldoende is. Kinderen die op een andere manier leren en die hun leeftijdgenoten in hun ontwikkeling vaak jaren vooruit zijn. Zonder passend onderwijs school niet meer leuk, verliezen hun natuurlijke nieuwsgierigheid en komen soms in een sociaal isolement.
De doelen van ons hoogbegaafden onderwijs:

  • Het welbevinden van de kinderen staat voorop. Kinderen komen soms binnen met depressieve klachten en gaan niet meer met plezier naar school. Wij willen dat onze leerlingen een fijne schooltijd hebben.
  • Het is belangrijk dat kinderen zich uitgedaagd voelen en dat zij ‘leren leren’. Komt er wel uit wat er in zit? Hoogbegaafde kinderen tonen niet automatisch een hoge productiviteit. Wij werken aan het ontwikkelen van een goede werkhouding van onze leerlingen.
  • Wij streven ernaar om de kerndoelen van het basisonderwijs te behalen. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Het lesprogramma wordt ‘compact’ aangeboden, waardoor de meeste leerlingen de kerndoelen in minder tijd kunnen behalen. Er wordt gewerkt met verrijkende doelen, afgestemd op de mogelijkheden van de kinderen.

Onze contactgegevens