ga naar   Obase

Sportouders

Vanaf begin 2006 bestaat de werkgroep Sportouders Binnen de Veste. De Sportouders vormen een “tussenpersoon” tussen de diverse sportverenigingen en de school, met als doel de kinderen enthousiast te maken en de mogelijkheid te bieden om (namens de school) mee te doen aan sportieve activiteiten.

Als er door een sportvereniging een activiteit aangekondigd wordt, bekijken de Sportouders hoe deze aan de kinderen gepresenteerd kan worden. Zij verzorgen de verspreiding van informatie en inschrijfformulieren, verzamelen (m.m.v. de leerkrachten) de aanmeldingen van de kinderen en verzorgen de inschrijving namens de school. Er wordt door de Sportouders ook begeleiding gezocht (bijvoorbeeld ouders van deelnemers). Het is dus mogelijk dat een activiteit niet doorgaat als er niet genoeg begeleiding is. Indien nodig worden er groepen ingedeeld of wordt er gezorgd voor een drankje of versnapering. Daarnaast beheren de Sportouders de school T-shirts die kinderen mogen gebruiken als ze namens Binnen de Veste aan een activiteit meedoen.

Er zijn twee sportactiviteiten die niet via de Sportouders lopen, maar door de school zelf georganiseerd worden. Dit zijn het schoolvoetbaltoernooi en het schaaktoernooi.

Naast de coördinatie van de diverse sportactiviteiten die aangeboden worden, organiseren de Sportouders ook de deelname van Binnen de Veste aan de Avondvierdaagse en de begeleiding daarvan. Foto’s die bij de diverse activiteiten gemaakt worden, worden via de site gepubliceerd en korte berichten verschijnen in de Ratel. Verder wordt actuele informatie gepubliceerd op de site.

Alle handelingen van de Sportouders gebeuren uiteraard in goed overleg met de school. De vaste contactpersoon voor de Sportouders binnen de school is Jannie Kunst.

Onze contactgegevens