ga naar   Obase

Daltononderwijs

Ons onderwijs

Binnen de Veste is een basisschool die werkt vanuit de Dalton principes: Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. Wij doen dit vanuit units.

Units bestaan uit stamgroepen met leerlingen van verschillende leeftijden. Dit schooljaar werken we met Unit onderbouw (groep 1-2), unit middenbouw (groep 3-4-5) en unit bovenbouw (groep 6-7-8). Aan een unit zijn iedere dag 2 leerkrachten verbonden.

Met de keuze voor het werken in units willen we tegemoetkomen aan onze sterke wens om te gaan met verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet ‘vangen’ in één groep. Het ene kind is al ergens halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl een ander kind hier pas in groep 3 klaar voor is. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groeperingvormen. Dit gecombineerd met het werken met bijvoorbeeld weektaken, instructieroosters, ik doelen, eigenaarschap en kindgesprekken vanuit het Daltononderwijs zorgt ervoor dat we nog beter tegemoetkomen aan de ontwikkeling van de kinderen.

De tijd waarin wij, dus ook de kinderen leven, is veranderd. We haken met ons onderwijs in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een klaslokaal. De leerkracht wordt meer coach. In wisselende leergroepen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen. ‘Mijn’ klas maakt plaats voor ‘onze’ kinderen en de verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld.

Wat zijn de voordelen van het onderwijs wat we bieden op Binnen de Veste?

•Van en met elkaar leren, kinderen met verschillende talenten ontmoeten elkaar en werken samen.

•Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.

•Meer tijd en/of ruimte voor kinderen.

•‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen. In één unit werken een aantal medewerkers nauw samen en volgens ze de ontwikkeling van de kinderen.

•Gebruik maken van kwaliteiten van elkaar. De ene medewerker heeft een passie voor de talige vakken, de ander is gespecialiseerd in het geven van vakken als dans en drama en een volgende heeft specifieke ervaring met spraak-taal problematiek. Deze kwaliteiten komen ten goede aan alle kinderen.

•Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.

•Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.

Flexibel

Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meer begaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21ste-eeuwse vaardigheden. Leerlingen leren zelfstandig werken én samenwerken. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning.

Onze contactgegevens