ga naar   Obase

Onze missie en visie

Onze missie

Binnen de Veste vertrouwt op talent.

Onze visie

Binnen de Veste geeft onderwijs vanuit de Daltonkernwaarden: vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

We leren kinderen eigenaar te zijn van hun eigen leerontwikkeling. Vanuit persoonlijk leiderschap wordt verantwoordelijkheid gegeven en genomen.

Openbare basisschool Binnen de Veste staat open voor alle kinderen.

De onderwijsbehoeften van de kinderen staan centraal, in de tegemoetkoming daarvan wordt doelgericht gewerkt. We gaan ervan uit dat ieder kind unieke talenten en ambities heeft en daarop moet worden uitgedaagd; we hebben daarbij een ontwikkelingsgerichte benadering.

De school is een lerende organisatie, waar vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle actoren de vorming van de kinderen tot stand komt.

De vorming van de kinderen vindt plaats vanuit een goede balans tussen de drie doeldomeinen; kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Onze contactgegevens