ga naar   Obase

Missie en visie

Onze missie

Op Vitruvio Binnen de Veste worden de leerlingen uitgedaagd in het zoeken naar hun eigen grenzen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Hiermee stellen we talenten in staat te excelleren.

Onze visie op het onderwijs

Onderstaande uitgangspunten vormen het draagvlak voor ons onderwijs.

  1. Het kind staat centraal.
  2. Voor de persoonlijkheidsontwikkeling is naast de intellectuele ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van gevoels- en wilsleven en de creativiteit van wezenlijk belang.
  3. Het kind moet leren samen met anderen te werken en te leven, waarbij de beginselen van verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid door het kind worden onderkend en aanvaard.
  4. Aandacht voor de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid, zoals kritische instelling, rechtvaardigheidsgevoel, hypergevoeligheid, perfectionisme en faalangst is van groot belang in ons onderwijs.
  5. We werken samen met het team en de leerlingen van Binnen de Veste. Binnen de Veste is een Daltonschool. De uitgangspunten en principes van het Daltononderwijs, zoals vrijheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie, zijn uitermate geschikt voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.

Onze contactgegevens