ga naar   Obase

De leerlingenraad

De leerlingen van Binnen de Veste hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.

De leerlingenraad bestaat uit 5 leerlingen:

In de leerlingenraad worden ideeën en plannen verzameld over de invulling van feestjes, acties, excursies, inrichting van plein en school, enz. Er wordt ook meegepraat over duurzaamheid, veiligheid, gastlessen, sport en spel.

Punten vanuit de leerlingenraad worden meegenomen naar het team, directie, OR en MR.

Leerlingen kunnen ideeën en punten doorgeven aan de leerlingenraad of ideeën stoppen in de ideeënbus.

Onze contactgegevens