ga naar   Obase

Vitruvio

De Schoolgids

Via deze schoolgids (klik op de afbeelding hiernaast) informeren we u over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. Misschien is deze schoolgids de eerste kennismaking met de school, misschien kent u de school reeds uit verhalen van andere ouders/verzorgers of misschien zit uw kind of één van uw kinderen al op OBS Binnen de Veste/Viturvio. In ieder geval hopen we dat de schoolgids u de informatie geeft die u wenst.

Onze contactgegevens