ga naar   Obase

Toelatingsprocedure

Er moet een hoogbegaafdheidsonderzoek hebben plaatsgevonden door een NIP gekwalificeerde psycholoog of orthopedagoog waaruit een Totaal IQ van 130 of meer naar voren komt. Het onderzoek mag niet ouder zijn dan twee jaar. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van de ouders en bedragen 350 euro. In een aantal gevallen neemt de toeleverende school dit voor zijn of haar rekening. Voor instroming in groep 3 is wel een aanvaardbaar leesniveau vereist.

Na het onderzoek is er de mogelijkheid voor een kennismakingsochtend. Vervolgens is er een observatieweek. Binnen deze week is er een moment waarop een orthopedagoog komt observeren. De bedoeling van deze observatie is om opvallende leerlingkenmerken in beeld te brengen (leer en/of gedragsproblemen, werkhouding, persoonskenmerken). Daarna wordt een besluit genomen.

Er zijn 3 opties:

  1. De leerling wordt niet toegelaten.
  2. De leerling kan worden toegelaten voor een proefperiode van 3 maanden.
  3. De periode van 3 maanden kan nog met 3 maanden verlengd worden bij twijfel.

Na de proefperiode wordt het kind definitief geplaatst of  kan worden opgenomen in de reguliere groepen van Binnen de Veste. Een terugkeer naar de oude school is natuurlijk ook mogelijk.

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er in alle groepen weer instroommogelijkheden voor kinderen.

Onze contactgegevens