ga naar   Obase

Opvang

Overblijven

Op Binnen de Veste werken we met een continuerooster. Dit wil zeggen dat alle leerlingen op school blijven. De middag pauze is verdeeld. 20 minuten buitenspelen (onder toezicht) en 20 minuten eten in de klas met de leerkracht. Deze pauze is van 11.55 uur tot 12.35 uur.

Buitenschoolse opvang & Peutergroep

Naast regulier onderwijs en Vitruvio onderwijs worden er op onze school ook kinderen opgevangen die nog geen vier zijn. Kibeo heeft binnen de muren van Binnen de Veste een kinderdagverblijf waarin kinderen vanaf 0 jaar kunnen worden opgevangen. Verder is er een peutergroep en wordt er voorzien in voorschoolse en naschoolse opvang. U kunt dus op onze locatie terecht vanaf 0 jaar.

Op onze school is informatie beschikbaar over de diverse manieren van opvang. Ook zijn tarievenlijstjes aanwezig. U kunt informatie op school vragen, maar ook kunt u terecht op de site van Kibeo: www.kibeo.nl

Onze contactgegevens