ga naar   Obase

Actueel

Nieuwsbrieven 2020-2021

Vanaf 1 februari 2021 zijn we overgestapt
naar de communicatie app Parro.
Alleen voor de vakanties worden er nog nieuwsbrieven gemaakt.

Schoolkrant meivakantie 2021

Schoolkrant zomervakantie 2021

Blijf op de hoogte

Of volg ons op Facebook.

Onze contactgegevens