ga naar   Obase
Ouderraad

De OR van de school bestaat uit 7 gekozen ouders en bij de vergadering zijn altijd 2 leden van het schoolteam aanwezig. De OR leden zijn bezig met de meeste activiteiten die op school gebeuren zoals: Sint, Kerst, schaaktoernooi, schoolvoetbal, schoolfotograaf, Pasen, schoolreisjes, afscheidsavond groep 8, eindfeest, jaarlijkse ouderavond en om het jaar de bazaar.

Een aantal van deze activiteiten kost geld. Hiervoor vragen wij aan de ouders een ouderbijdrage van 35 euro per leerling per jaar. Voor kinderen uit groep 8 is dit 70 euro i.v.m. het schoolkamp. U kunt dit bedrag overmaken op rek. nr. 81.09.50.901 t.n.v. stichting “Onder de toren”

Ongeveer 5 á 6 x per jaar heeft de OR een vergadering, deze vergaderingen zijn openbaar. Wanneer deze vergaderingen zijn, wordt altijd vooraf in de ratel medegedeeld.

De leden van de OR zijn:
Remco Odijk (voorzitter)
Elvira de Vlieger ( penningmeester)
Henriette Willemse
Greta van Dam
Nadja van der Sijde
Anita Rijnberg
Talitha van Dijk

En namens het schoolteam:
Caroline Everaers
Judith de Rooij-Reijngoudt

Onze contactgegevens