ga naar   Obase
Ouderraad

De OR van de school bestaat uit gekozen ouders en bij de vergadering zijn altijd 2 leden van het schoolteam aanwezig. De OR leden zijn bezig met de meeste activiteiten die op school gebeuren zoals: Sint, Kerst, schaaktoernooi, schoolvoetbal, schoolfotograaf, Pasen, schoolreisjes, afscheidsavond groep 8, eindfeest, jaarlijkse ouderavond en om het jaar de bazaar.

Een aantal van deze activiteiten kost geld. Hiervoor vragen wij aan de ouders een ouderbijdrage per leerling per jaar. Voor kinderen uit groep 8 is dit meer i.v.m. het schoolkamp. Begin van het schooljaar wordt de hoogte van dit bericht bekend gemaakt.
U kunt dit bedrag overmaken op rek. nr. 81.09.50.901 t.n.v. stichting “Onder de toren”

De voorzitter van de OR is Remco Odijk.
Namens het team zitten Caroline Everaers en Judith de Rooy in de ouderraad.

Onze contactgegevens